Säker parkering vid naturreservat

Om du driver ett naturreservat bör du ha en parkering i anslutning till där parken börjar. Dessa ligger normalt lite utanför städerna och är svåra att nå via kollektivtrafik. Det är viktigt att parkeringen är välskött och att besökare kan parkera tryggt och säkert.

Skulle du inte ha orken eller tiden att sköta om parkeringen på egen hand kan du alltid ta hjälp av ett professionellt parkeringsbolag som hjälper dig med alla delar. Du kan till exempel anlita https://www.sveapservice.se/ som ordnar allt från linjemålning till övervakning. De kommer fram till en skräddarsydd lösning som passar för just din parkering.

Betalparkering eller inte?

Vid ett naturreservat bör du överväga att införa betalparkering. Eftersom det normalt ligger en bit utanför samhället finns det risk att bilar parkerar där och blir stående en längre tid. Om du inför betalparkering kan du utfärda böter om någon blir stående för länge. Då finns det dessutom ett nummer du kan ringa för att parkeringsbolaget ska komma. Det kommer även kännas tryggare för besökarna som ska parkera sina bilar.

Parkeringen bör även vara övervakad

Ett annat tips när du ska driva en parkering som ligger lite mer avskilt är att installera ett övervakningssystem. Då kan besökarna lugnt gå in och plocka svamp eller gå promenader utan att känna sig oroliga över sin bil. Även om man aldrig kan förebygga brott helt och hållet har det i alla fall en avskräckande effekt. Det gäller inte bara inbrott och stölder utan även nedskräpning och annan skadegörelse. Det bör finnas både kameror och skyltar som säger att parkeringen är övervakad. Även detta kan ett parkeringsbolag hjälpa dig med. Se till att ha tydliga skyltar om vart besökarna kan parkera, hur mycket det kostar och hur de betalar. Det bör även finnas ett nummer de kan ringa vid problem eller frågor.