Hur får ett jaktvapen se ut?

Får man jaga med en repeterstudsare som har pistolgrepp och vikbar kolv? Ja, säger Naturvårdsverket. Nej, säger polisen. Det är bl.a. Tikkas senaste modell som gjort att frågan blivit aktuell.

Precis som på alla andra områden sker det produktutveckling också när det kommer till jaktvapen. Det är dock inte alltid som lagstiftarna hinner med. Ett jaktgevär behöver inte se ut som det som morfar hade inlåst i sitt vapenskåp. En modern repeterstudsare ser kanske, för ett otränat öga, ut som ett prickskyttegevär från filmen American Sniper eller dataspelet Counterstrike. Men den är godkänd för jakt, åtminstone av Naturvårdsverket. Andra myndigheter kan dock vara av annan uppfattning.

Tikkas senaste modell, T3x TAC A1, kostar ungefär 25 000 kronor och har flera finesser, bl.a. pistolgrepp och infällbar kolv. Därför anser polisen att vapnet inte är lämpligt främst för jakt. Fällbar kolv och pistolgrepp har främst militär nytta, hävdar man, även om Naturvårdsverket har godkänt vapnet. Över huvud taget finns det inte regler gällande hur repetergevär får se ut. Däremot finns det regler för halvautomatiska gevär.

Här kan en brasklapp vara på sin plats: alla polismyndigheter i landet gör inte samma bedömning, eller gjorde åtminstone inte det tidigare. Vissa ägare till repeterstudsare med pistolgrepp och vikbar kolv har fått sina vapen godkända för jakt, andra inte. Det har varit avhängigt av var i landet man har bott, men detta är någonting som har uppmärksammats, och från centralt håll har de regionala myndigheterna uppmanats att inte godkänna den här typen av vapen.

Vad är motiverat?

Det här är inte första gången som detta händer. En annan repeterstudsare, Accuracy International AX 338, har behandlats i Kammarrätten i Sundsvall, skriver Svensk Jakt. Även då hade Naturvårdsverket godkänt vapnet, men rätten avslog ansökan om licens med motiveringen att egenskaper som pistolgrepp och löstagbar kolv inte var motiverade med hänsyn till jakten. Att sätta en löstagbar eller vikbar kolv på en befintlig repeterstudsare påverkar inte frågan om licens, men det går alltså inte att få licens för ett vapen där kolven är vikbar från början. Det kan också vara värt att påpeka att många av de funktioner som vi idag hittar hos jaktvapen har sitt ursprung i det militära. Dit hör bl.a. mausersystemet.

En ägare till en T3x TAC A1, som inte beviljats licens för jaktändamål, har överklagat beslutet till förvaltningsrätten. Det kommer dock att dröja ända till hösten 2018 innan överklagan kommer att behandlas av förvaltningsrätten. Polisens handläggare hänvisade till domen där en AX 338 inte godkändes. Vissa poliser, som själva är jägare, tycker också att frågan delvis handlar om vilka signaler jägare sänder ut när de ser ut som de kommer från en krigszon.

Kanske är dock en förändring på gång. Processansvarige vid polisens enhet för förvaltningsrätt säger till Svensk jakt att arbetet med att skapa en bedömningsgrupp som ska arbeta med den här typen av frågor. Det kan bli så att representanter från bl.a. Svenska Jägareförbundet ingår i gruppen, men det är inte bestämt ännu.